28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych

  • Drukuj

 

W ramach realizowanego programu Twoje Dane – Twoja Sprawa w Naszej Szkole odbyły się obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele poświęcili dużo uwagi na zagadnienia ochrony danych osobowych. Szkoła została tematycznie udekorowana.

Uczniowie klas 0 – III Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Słupsku realizowali grę Odszyfruj ptaka DODO, w efekcie której powstały plakaty zawierające podstawowe zasady ochrony danych osobowych. Prace te zostały zaprezentowane podczas spotkania z przedstawicielami Szkoły Policji w Słupsku.

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji było dla młodszych uczniów Naszej Szkoły okazją do wykazania się posiadaną wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych oraz uzyskania ważnych informacji jak dbać o bezpieczeństwo swoich danych, zwłaszcza w Internecie.

Uczniowie klas IV – VIII NSP7 i III NG rywalizowali ze sobą w grze Uratujcie swoje miasto. Gra wymagała od zespołów klasowych rozwiązania zadań mających na celu podjęcie działań w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w Internecie. Zadania były punktowane za szybkość odpowiedzi oraz najpełniejsze uzasadnienie podjętych działań. Nagrodę – wybrany dzień bez pytania i niezapowiedzianych kartkówek dla całej klasy – wygrały: w kategorii klas IV – V - klasa IV a, w kategorii klas VI – VIII i 3 NG – klasa VIII a.

Podsumowaniem działań w ramach Dnia Ochrony Danych Osobowych była konferencja prowadzona przez aspirant Annę Rawską, aspirant Anettę Klimczak oraz nadkomisarza Sebastiana Studzińskiego ze Szkoły Policji w Słupsku. Policjanci przestawili społeczności szkolnej akty prawne regulujące ochronę danych osobowych, a także przepisy, które stoją na straży bezpieczeństwa naszych danych oraz wizerunku jak i prawa do prywatności, zarówno w życiu realnym jak i wirtualnym.

W konferencji z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych wzięli udział zaproszeni goście - wychowankowie i opiekunowie Ośrodka Kuratorskiego nr 4 w Strzelinie przy Sądzie Rejonowym w Słupsku.

 Aleksandra Przybylska

Koordynator programu

Zobacz zdjęcia

Przeczytaj list Prezesa UODO