Strona Główna

Nasza Szkoła to obecnie 401 uczniów oraz 15 wychowanków oddziału przedszkolnego. Zatrudnionych jest tu ponad 50 nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jesteśmy Szkołą, nowoczesną, kolorową, przyjazną i otwartą na nowe wyzwania edukacyjne. Z pełnym profesjonalizmem angażujemy się w działalność nauczania i wychowywania naszych podopiecznych. W pracy kierujemy się zasadą indywidualizacji, wiemy jak ważne jest zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków do nauki. Cały czas wdrażamy nowoczesny model nauczania, który uwzględnia odmienne potrzeby, możliwości i zainteresowania uczniów. Stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów, ich aktywizację i indywidualizację.

Nauka w naszej Szkole

Realizując proces edukacyjny, wykorzystujemy twórcze działania, projekty, książki, filmy. Staramy się, aby każdy uczeń wykorzystał w maksymalnym stopniu posiadane predyspozycje, wyposażając go w wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim pokazując jak się uczyć samodzielnie i kreatywnie przez całe życie. Nieograniczone możliwości daje nam praca z tablicami multimedialnymi, które znajdują się w większości sal. Wzbogacając uczniów w wiedzę i umiejętności dążymy do tego, aby każdy z nich w pełni wykorzystał posiadane predyspozycje. Wskazujemy jak uczyć się samodzielnie i kreatywnie przez całe życie.

Sale lekcyjne wyposażone są także w mapy, plansze dydaktyczne, sprzęt audio. Posiadamy dwie nowoczesne pracownie komputerowe, a w nich podłogę interaktywną „Magiczny dywan” oraz zestawy robotów edukacyjnych. Do dyspozycji uczniów jest boisko wielofunkcyjne, boisko lekkoatletyczne oraz plac terapeutyczny. Miejscem, które wszyscy chętnie odwiedzają jest biblioteka szkolna z bogatym zbiorem encyklopedii, słowników, książek, czasopism.

W Szkole funkcjonuje także świetlica szkolna. Podopieczni świetlicy mogą korzystać z pomocy przy odrabianiu prac domowych, biorą udział w zajęciach zorganizowanych przez wychowawców oraz chętnie grają w gry planszowe i komputerowe.

Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo naszych uczniów, dlatego na terenie szkoły zainstalowano monitoring, sale wyposażono w elektroniczne zamki i czytniki kart z kontrolą dostępu. Uczniowie posiadają dostęp do indywidualnych szafek, w których mogą przechować podręczniki, stroje sportowe i zmienne obuwie.

Szkolna innowacja pedagogiczna „Ekologia, ekonomia, empatia

filary funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa”

Od 2020 roku realizujemy w naszej Szkole innowację pedagogiczną „Ekologia, ekonomia, empatia – filary funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa”, w której powstanie zaangażowała się cała kadra nauczycielska Siódemki. Założenia przyświecające innowacji zostały ujęte w planach wynikowych wszystkich prowadzonych w szkole zajęć. Bierzemy udział w wydarzeniach i projektach wpisujących się w ideę innowacji, a cel, który nam przyświeca to kształtowanie, nie tylko wśród naszych uczniów, ale wśród wszystkich członków społeczności szkolnej, postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.

Konkursy w naszej Szkole

Od wielu lat jesteśmy gospodarzem konkursów, które na stałe zawitały do szkolnego kalendarza:

  • Wojewódzki Konkurs Recytatorsko-Plastyczny Poezji Władysława Broniewskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Danuty Wawiłow pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”,
  • Ogólnopolski Konkursu Plastyczny ph. „Cztery pory roku w oczach dziecka”,
  • Międzyszkolny Konkurs Świetlic „Baśniowy Kogel-Mogel”.

Osiągnięcia naszych uczniów

Jesteśmy dumni z wielu osiągnięć i sukcesów uczniów „Siódemki”. Szkolne sukcesy to wynik zdolności i wytrwałości naszych dzieci, ale też zaangażowania kadry pedagogicznej oraz rodziców.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach na różnych szczeblach, począwszy od międzyszkolnych aż po ogólnopolskie i międzynarodowe. Na przestrzeni lat możemy pochwalić się osiągnięciami w konkursach kuratoryjnych z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki. Wielu naszych uczniów ma na swoim koncie nagrody w konkursach recytatorskich, plastycznych oraz wokalnych i sukcesy w zawodach sportowych. Przed nami kolejne wspaniałe osiągnięcia!

Patriotyzm

Postawy i wzorce patriotyczne kształtujemy u naszych uczniów od najmłodszych lat. Uczymy szanowania godła państwowego, flagi i języka polskiego. Dbamy, aby polska historia i kultura nie były obce naszym uczniom. Organizujemy uroczystości z okazji świąt państwowych, przy okazji których nasi podopieczni poznają historię i okoliczności tych wydarzeń. Na stałe w naszym szkolnym kalendarzu goszczą takie uroczystości jak: upamiętnienie ofiar II wojny światowej, odzyskanie przez Polskę niepodległości, uchwalenie Konstytucji 3 Maja oraz Święto Pracy. Co roku bierzemy udział w akcji „Szkoła do hymnu”, odwiedzamy Pomnik Powstańców Warszawskich w pobliskim parku oraz groby na cmentarzu, by oddać cześć bohaterom oraz zapalić znicze.

Tradycje i obyczaje

Rok szkolny to oprócz nauki seria ciekawych projektów oraz różnorodnych imprez i uroczystości. Cyklicznie organizujemy wiele uroczystości i imprez, stanowiących okazję do prezentacji talentów artystycznych naszych uczniów przed publicznością. Co roku, w grudniowy dzień, zapraszamy na jasełka oraz koncert kolęd i pastorałek śpiewanych, w różnych językach. Odwiedza nas także Mikołaj. Pamiętamy o Babciach i Dziadkach oraz Rodzicach w dniach ich świąt. Chętnie spotykamy się podczas wigilii klasowych oraz spotkań wielkanocnych. Z dużą dozą humoru podchodzimy do kultywowania zwyczajów ludowych podczas takich imprez jak: Andrzejki i Bal Karnawałowy, Walentynki. Mężczyźni zawsze pamiętają o Dniu Kobiet, co roku zaskakując Panie. Chętnie także celebrujemy tłusty czwartek i zapominamy o kaloryczności pączków. Naszą tradycją jest także czerwcowy Festyn Rodzinny z Siódemką, podczas którego na naszych uczniów i ich rodziny czeka mnóstwo atrakcji.

Od kilku lat jesteśmy także współorganizatorami i gospodarzami Jarmarków Bożonarodzeniowych, podczas których przygotowujemy stoiska z rękodziełem bożonarodzeniowym. W ostatnich latach organizowaliśmy także Jarmarki Wielkanocne.

Turystyka duża i mała

Wyjazdy i wycieczki klasowe stanowią nieodłączny element realizacji podstawy programowej. Co roku zabieramy naszych uczniów na wspaniałe dalekie lub bliższe wyprawy po całej Polsce. Wyjazdy wycieczkowe zawsze planowane są w atrakcyjne turystycznie miejsca w kraju. Przed wycieczką omawiamy walory kulturowe, przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne miejsca pobytu, natomiast po wyjeździe – wrażenia z wycieczki stanowią bazę wyjściową do wielu sytuacji dydaktycznych tworzonych podczas różnorodnych lekcji i zajęć.

Działania na rzecz innych

Nie tylko nauka jest przedmiotem pracy naszych pedagogów, chcemy, aby uczniowie rozwijali się intelektualnie, ale również staramy się pokazywać to, co stanowi o pełni człowieczeństwa: wrażliwość na potrzeby tych, którzy potrzebują wsparcia w jakiejkolwiek postaci. W naszej placówce od kilku lat działa prężnie Szkolne Koło Wolontariatu, które wspiera szereg imprez dobroczynnych, fundacje dziecięce, pobliskie schronisko dla zwierząt, współpracuje z Fundacją dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek”. Co roku bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Gorsza”, chętnie przyłączamy się do udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę”, w ramach której przygotowujemy paczki świąteczne dla dzieci z Białorusi, Ukrainy i Rumunii. Aktywnie wspieramy obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych oraz bieg charytatywny organizowany przez PKO BP. Przyłączyliśmy się również do akcji „Zbieram to w szkole”, z której środki przeznaczone zostaną na wsparcie projektów misyjnych m.in. w Czadzie, Boliwii i na Filipinach.