Historia Szkoły Podstawowej nr 7

Historia szkoły

1955 r. – rozpoczęto prace związane z budową szkoły 

1 IX 1956 – uczniowie nowo powołanej Szkoły Podstawowej nr 7 rozpoczęli naukę w SP nr 2 (tymczasowo) 29 X 1956 – nastąpiło uroczyste otwarcie nowej placówki – Szkoły Podstawowej nr 7 . Szkoła Podstawowa nr 7 w Słupsku ul. Kilińskiego 38 została założona na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 23 sierpnia 1983 r. przez Urząd Miejski i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku jako publiczna szkoła podstawowa (podstawa prawna: art. 106 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. Nr 95 poz. 425 i z 1992 r. Nr 26 poz. 113 oraz Nr 54 poz. 254). 

Naukę w szkole rozpoczęto 7 września 1956 w oparciu o nauczycieli SP 6, ponieważ większa część z nich przeszła do nowej placówki.

Byli to :
Jan Kwiatkowski jako kierownik szkoły 

 • Kłodnicka Olga jako kierownik pedagogiczny
 • Lesiecka Wanda
 • Wasielewska Janina
 • Kwiatkowska Klementyna
 • Steć Jan
 • Ratyńska Janina
 • Kryczajło Krystyna
 • Jastrowska Krystyna
 • Mołosz Ludmiła
 • Soba Walentyna
 • Mądry Teresa
 • Kozłowska Janina
 • Pani Żebrowska
 • Pani Kowalik

 7 XI 1970 – Szkoła obchodziła jubileusz 15-lecia swojej działalności połączony z nadaniem jej imienia Władysława Bronewskiego.

Nastąpiło przekazanie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i Opiekuńczy. Odsłonięto również tablicę pamiątkową.

1971 – Spotkanie uczniów i rady pedagogicznej z Panią Wandą Broniewską w I rocznicę nadania szkole imienia. 

1991/1992 – W dniach 17 – 19 października odbyła się wycieczka dla uczniów klas IV-VIII do Lubeki(Hansa Park). W dniach od 16 do24 czerwca, w ramach współpracy miast Słupska i Flensburga gościło w naszej szkole 19 dzieci ze szkoły Fruerlund. – W dniach od 15 do 23 sierpnia uczniowie naszej szkoły pojechali do Flensburga (na zaproszenie dyrektora Grundschule iHauptschule Freurlund we Flensburgu).1992-1993- w dniach 19 – 28 sierpnia uczniowie naszej szkoły odwiedzili zaprzyjaźnioną szkołę we Flensburgu. 1998/1999 – Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przystępują do realizacji programu edukacyjnego Unii Europejskiejpod nazwą „Socrates”. W ramach Sokratesa został napisany przez nauczycieli naszej placówki program „Jak my żyjemy, jak wy żyjecie”, na który nasza szkoła otrzymała od Unii 2500 Euro. W trakcie realizacji programu uczniowie poznają warunki życia swoich rówieśników z Niemiec, Finlandii i Norwegii oraz realizują wraz z nimi wspólne projekty.

 W 1995 roku, w promocyjnej imprezie Radia Słupsk, wylosowaliśmy rękami Prezydenta Miasta Jerzego Mazurka 8 milinów złotych

 25 IX 1998 – W naszej szkole nastąpiło uroczyste otwarcie EUROKLASY, utworzonej przy współudziale Niemieckiego Instytutu Języków i Gospodarki im. Goethego z siedzibą w Szczecinie. Uczniowie rozpoczynają naukę języków obcych od klasy czwartej. Euroklasa jest dwujęzyczna. W programie zawarte są 4 godz. j. niemieckiego i 2 godz. j. angielskiego tygodniowo. Uczniowie po trzech latach nauki j. niemieckiego mogą zdawać egzamin państwowy.

1997-1998 – Zwycięstwo w Ogólnopolskim teleturnieju „Szóstka na szóstkę” we Wrocławskiej TVP

– Wśród tegorocznych uczniów klas I znalazł się Rafał Kancler – 100 000 obywatel Słupska.

Uroczystość została uświetniona obecnością naczelnika Wydziału Oświaty UM pana Andrzeja Leśniaka

20 XII 1997 – Nowy rekord Guinnessa w długości łańcucha choinkowego wyniósł 156 km 494 m 80 cm. Słupscy uczniowie odebrali rekord amerykańskim studentom, bijąc ich o 100 km. Uczniowie naszej szkoły ulepili 3 413 metrów łańcucha. 

1978 – Powołanie Honorowego Komitetu utworzenia Izby Pamięci Narodowej, w skład którego weszli pierwsi Słupszczanie.
1979 – Otwarcie Izby Pamięci Narodowej w 34 rocznicę wyzwolenia Słupska.

 2002/2003 – Za zajęcie I miejsca w III edycji Konkursu na zbiórkę makulatury oraz puszek aluminiowych szkoła otrzymała nagrody w postaci dwóch zestawów komputerowych.

 10 X 2003 – Szkoła brała udział w akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Otrzymaliśmy Certyfikat „Szkoły z klasą” (NR 737/2003)

14 XI 2005 – W ramach projektu „Pracownia Internetowa w Szkole Podstawowej”

otrzymaliśmy kompletne wyposażenie pracowni informatycznej wraz z oprogramowaniem.


17-18 maj 2007 50-lecie „Siódemki” – Galeria zdjęć

2012 – Szkoła Podstawowa nr 7 w Słupsku im. Władysława Broniewskiego w Słupsku została z dniem 31.08.2012 zlikwidowana przez Radę Miejską w Słupsku na wniosek Prezydenta Słupska Macieja Kobylińskiego.

„Stowarzyszenie Siódemka zostało założone w lutym br. Założyliśmy Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 7 w Słupsku i od 1 września przejmujemy zadania oświatowe skierowane do dzieci byłej „siódemki”. Takie było nasze założenie, by doprowadzić do zachowania Szkoły Podstawowej nr 7 w Słupsku!

Swoje narodziny zawdzięczamy ludziom pozytywnie nastawionym do realiów po likwidacji publicznej placówki, ludziom, którzy mieli przede wszystkim wiarę w powodzenie utworzenia szkoły i nie bacząc na trudności, potrafili zmobilizować siebie i innych. Założyli w swoim działaniu, że następni rodzice i nauczyciele będą przejmować dziedzictwo, wniosą nowe pomysły i poprowadzą przedsięwzięcie w wyznaczonym kierunku.
Bardzo cieszymy się, że rodzice nam zaufali i zapisali swoje dzieci do naszej szkoły. Obecnie na wrzesień 2012 mamy blisko 200 uczniów!”

01.09.2012 – Nowa era szkoły – Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 – działa (a jednak się udało 😀 )

Ludzie fakty i liczby

Kolejni Dyrektorzy szkoły:

Jan Kwiatkowski 1956-1957

Marian Patelak listopad 1957 – wrzesień 1969

Halina Skibińska wrzesień 1969 – sierpień 1989

Mirosława Barszczewska
wrzesień 1989 – sierpień 1992

Rafał Nosewicz wrzesień 1992 – sierpień 1996 (z lewej)

Alicja Cięciwa wrzesień 1996 –2007 (w środku)

Jacek Koryczan 2007- sierpień 2012

Zasłużeni nauczyciele:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski:

 • Zofia Pewińska (1983)
 • Zofia Szeibelis (1986)
 • Franciszka Hurec (1987)
 • Janina Wojtowicz (1987)
 • Halina Skibińska (1988)

Złoty Krzyż Zasługi:

 • Wirosława Barszczewska (1983)
 • Daniela Niemiec (1984)
 • Paweł Minda (1984)
 • Joanna Romańczuk (1985)
 • Helena Recknagel (1987)
 • Danuta Tomasik (1988)
 • Halina Szczygieł (1989) 

Srebrny Krzyż Zasługi:

 • Leokadia Karbownik (1984)
 • Danuta Walkowiak (1985)
 • Teresa Drab (2003)

Medal „za zasługi dla miasta Słupska”:

 • Halina Skibińska (1983)
 • Krystyna Anuszkiewicz (1984)
 • Zofia Szeibelis (1984)
 • Franciszka Hurec (1985)
 • Paweł Minda (1987)

Brązowy Krzyż Zasługi:

 • Kazimierz Lisiecki (2003)
 • Lucyna Sroczyńska (2004)
 • Hanna Drozdowicz (2005)
 • Elżbieta Szymanowicz (2005)

Nagroda ministra oświaty i wychowania:

 • Wirosława Barszczewska (1975)

Nagroda ministra edukacji narodowej:

 • Wirosława Barszczewska (1983)
 • Wanda Urbaniak (1987)
 • Teresa Drab (1990)

Medal Komisji Edukacji Narodowej:

 • Wirosława Barszczewska (1983)
 • Janina Wojtowicz (1986)
 • Teresa Drab (1992)
 • Hanna Drozdowicz (2003)
 • Lucyna Sroczyńska (2003)
 • Maria Jakóbik (2004)
 • Jolanta Kołtuniak (2004)
 • Bożena Bednarczyk (2005)
 • Kazimierz Lisiecki 2007

Medal „za zasługi dla województwa Słupskiego”:

 • Zofia Pewińska (1982)
 • Łucja Zając (1983)
 • Wirosława Barszczewska (1986)
 • Janina Wojtowicz (1987)
 • Aldona Laskowska (1988)
 • Wanda Urbaniak (1989)

Nagroda kuratora oświaty:

 • Wirosława Barszczewska (1983)
 • Daniela Niemiec (1983)
 • Janina Wojtowicz (1986)
 • Walentyna Zarobny (1995) 
 • Krzysztof Gałka (1996)
 • Jolanta Kołtuniak (2002)
 • Kazimierz Lisiecki (2003)
 • Magdalena Walkowiak (2004)

Nagroda inspektora oświaty i wychowania:

 • Paweł Minda (1983)
 • Helena Recknagel (1984)
 • Krystyna Anuszkiewicz (1984)
 • Teresa Okrzeja (1985)
 • Ksawera Garbicz (1985)
 • Alicja Cięciwa (1986)
 • Aldona Laskowska (1986)
 • Halina Skibińska (1988)
 • Wirosława Barszczewska (1988)

Nagroda Prezydenta Miasta Słupska:

 • Hanna Drozdowicz (1999)
 • Jolanta Kołtuniak (2000)
 • Barbara Pieślak (2000)
 • Teresa Drab (2001)
 • Kazimierz Lisiecki (2001)
 • Maria Jakóbik (2002)
 • Lucyna Sroczyńska (2002)
 • Magdalena Walkowiak (2002)
 • Lucyna Sroczyńska (2004)
 • Małgorzata Warmińska (2004)
 • Bożena Bednarczyk (2005)
 • Maria Jakóbik (2005)

Znani absolwenci: 

 • Bożena Bednarczyk – nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku (do 2012)
 • Krystyna Droździał – Szelest – profesor UAM w Poznaniu, konsultantka języka angielskiego w MEN
 • Ryszard Dzikowski – właściciel piekarni i ciastkarni
 • Andrzej Gross – dziennikarz słupskiej telewizji kablowej „Vectra” Marek Huczyk – aktor Teatru „TĘCZA”
 • Małgorzata Judkowiak – chirurg dziecięcy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, w Słupsku
 • Karolina Kwaśniewska – adwokat (miejsce zamieszkania – Poznań)
 • Małgorzata Lenart – właścicielka Wydawnictwa „Lenart” w Głobinie
 • Wiktoria Micyk – nauczyciel mianowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku (do 2012)
 • Roman Pawlaczyk – szef działu muzycznego i studia nagrań Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku, kompozytor, animator aż sześciu tzw. Szkółek koncertowo – wokalnych i zespołów  rockowych
 • Barbara Pieślak – nauczyciel mianowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku, trener karate DŻIU – RIU
 • Jolanta Szczerbaty z d. Ufa – właścicielka Zakładu Krawieckiego „Żanna” w Kobylnicy, „matka chrzestna” hali sportowej przy Zespole Szkół w Kobylnicy
 • Magdalena Walkowiak – nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku (do 2012)
 • Walentyna Zarobny – nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku
 • Bogumiła Zongollowicz – dziennikarka, autorka kilku tomików poezji, obecnie zamieszkała w Melbourne, w Australii.

Wszystko co pierwsze w kronice

Pierwszy pochód 1-majowy (1958)
Pierwsza elewacja od strony boiska (1958)
Pierwszy poczet sztandarowy (1969)
Pierwszy apel na boisku szkolnym (1956)
Pierwsze nagrody (1958)
Początki komputeryzacji
Pierwsze wycieczki
Pierwsze wycieczki
Pierwsze osiągnięcia sportowe
Pierwsze osiągnięcia sportowe
Pierwsze osiągnięcia sportowe
Pierwsze osiągnięcia sportowe