Historia Szkoły Podstawowej nr 7

Historia szkoły

1955 r. – rozpoczęto prace związane z budową szkoły 

1 IX 1956 – uczniowie nowo powołanej Szkoły Podstawowej nr 7 rozpoczęli naukę w SP nr 2 (tymczasowo) 29 X 1956 – nastąpiło uroczyste otwarcie nowej placówki – Szkoły Podstawowej nr 7 . Szkoła Podstawowa nr 7 w Słupsku ul. Kilińskiego 38 została założona na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 23 sierpnia 1983 r. przez Urząd Miejski i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku jako publiczna szkoła podstawowa (podstawa prawna: art. 106 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. Nr 95 poz. 425 i z 1992 r. Nr 26 poz. 113 oraz Nr 54 poz. 254). 

Naukę w szkole rozpoczęto 7 września 1956 w oparciu o nauczycieli SP 6, ponieważ większa część z nich przeszła do nowej placówki.

Byli to :
Jan Kwiatkowski jako kierownik szkoły 

 • Kłodnicka Olga jako kierownik pedagogiczny
 • Lesiecka Wanda
 • Wasielewska Janina
 • Kwiatkowska Klementyna
 • Steć Jan
 • Ratyńska Janina
 • Kryczajło Krystyna
 • Jastrowska Krystyna
 • Mołosz Ludmiła
 • Soba Walentyna
 • Mądry Teresa
 • Kozłowska Janina
 • Pani Żebrowska
 • Pani Kowalik

 7 XI 1970 – Szkoła obchodziła jubileusz 15-lecia swojej działalności połączony z nadaniem jej imienia Władysława Bronewskiego.

Nastąpiło przekazanie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i Opiekuńczy. Odsłonięto również tablicę pamiątkową.

1971 – Spotkanie uczniów i rady pedagogicznej z Panią Wandą Broniewską w I rocznicę nadania szkole imienia. 

1991/1992 – W dniach 17 – 19 października odbyła się wycieczka dla uczniów klas IV-VIII do Lubeki(Hansa Park). W dniach od 16 do24 czerwca, w ramach współpracy miast Słupska i Flensburga gościło w naszej szkole 19 dzieci ze szkoły Fruerlund. – W dniach od 15 do 23 sierpnia uczniowie naszej szkoły pojechali do Flensburga (na zaproszenie dyrektora Grundschule iHauptschule Freurlund we Flensburgu).1992-1993- w dniach 19 – 28 sierpnia uczniowie naszej szkoły odwiedzili zaprzyjaźnioną szkołę we Flensburgu. 1998/1999 – Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przystępują do realizacji programu edukacyjnego Unii Europejskiejpod nazwą „Socrates”. W ramach Sokratesa został napisany przez nauczycieli naszej placówki program „Jak my żyjemy, jak wy żyjecie”, na który nasza szkoła otrzymała od Unii 2500 Euro. W trakcie realizacji programu uczniowie poznają warunki życia swoich rówieśników z Niemiec, Finlandii i Norwegii oraz realizują wraz z nimi wspólne projekty.

 W 1995 roku, w promocyjnej imprezie Radia Słupsk, wylosowaliśmy rękami Prezydenta Miasta Jerzego Mazurka 8 milinów złotych

 25 IX 1998 – W naszej szkole nastąpiło uroczyste otwarcie EUROKLASY, utworzonej przy współudziale Niemieckiego Instytutu Języków i Gospodarki im. Goethego z siedzibą w Szczecinie. Uczniowie rozpoczynają naukę języków obcych od klasy czwartej. Euroklasa jest dwujęzyczna. W programie zawarte są 4 godz. j. niemieckiego i 2 godz. j. angielskiego tygodniowo. Uczniowie po trzech latach nauki j. niemieckiego mogą zdawać egzamin państwowy.

1997-1998 – Zwycięstwo w Ogólnopolskim teleturnieju „Szóstka na szóstkę” we Wrocławskiej TVP

– Wśród tegorocznych uczniów klas I znalazł się Rafał Kancler – 100 000 obywatel Słupska.

Uroczystość została uświetniona obecnością naczelnika Wydziału Oświaty UM pana Andrzeja Leśniaka

20 XII 1997 – Nowy rekord Guinnessa w długości łańcucha choinkowego wyniósł 156 km 494 m 80 cm. Słupscy uczniowie odebrali rekord amerykańskim studentom, bijąc ich o 100 km. Uczniowie naszej szkoły ulepili 3 413 metrów łańcucha. 

1978 – Powołanie Honorowego Komitetu utworzenia Izby Pamięci Narodowej, w skład którego weszli pierwsi Słupszczanie.
1979 – Otwarcie Izby Pamięci Narodowej w 34 rocznicę wyzwolenia Słupska.

 2002/2003 – Za zajęcie I miejsca w III edycji Konkursu na zbiórkę makulatury oraz puszek aluminiowych szkoła otrzymała nagrody w postaci dwóch zestawów komputerowych.

 10 X 2003 – Szkoła brała udział w akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Otrzymaliśmy Certyfikat „Szkoły z klasą” (NR 737/2003)

14 XI 2005 – W ramach projektu „Pracownia Internetowa w Szkole Podstawowej”

otrzymaliśmy kompletne wyposażenie pracowni informatycznej wraz z oprogramowaniem.


17-18 maj 2007 50-lecie „Siódemki”

2012 – Szkoła Podstawowa nr 7 w Słupsku im. Władysława Broniewskiego w Słupsku została z dniem 31.08.2012 zlikwidowana przez Radę Miejską w Słupsku na wniosek Prezydenta Słupska Macieja Kobylińskiego.

„Stowarzyszenie Siódemka zostało założone w lutym br. Założyliśmy Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 7 w Słupsku i od 1 września przejmujemy zadania oświatowe skierowane do dzieci byłej „siódemki”. Takie było nasze założenie, by doprowadzić do zachowania Szkoły Podstawowej nr 7 w Słupsku!

Swoje narodziny zawdzięczamy ludziom pozytywnie nastawionym do realiów po likwidacji publicznej placówki, ludziom, którzy mieli przede wszystkim wiarę w powodzenie utworzenia szkoły i nie bacząc na trudności, potrafili zmobilizować siebie i innych. Założyli w swoim działaniu, że następni rodzice i nauczyciele będą przejmować dziedzictwo, wniosą nowe pomysły i poprowadzą przedsięwzięcie w wyznaczonym kierunku.
Bardzo cieszymy się, że rodzice nam zaufali i zapisali swoje dzieci do naszej szkoły. Obecnie na wrzesień 2012 mamy blisko 200 uczniów!”

01.09.2012 – Nowa era szkoły – Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 – działa (a jednak się udało 😀 )

Ludzie fakty i liczby

Kolejni Dyrektorzy szkoły:

Zasłużeni nauczyciele:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski:

 • Zofia Pewińska (1983)
 • Zofia Szeibelis (1986)
 • Franciszka Hurec (1987)
 • Janina Wojtowicz (1987)
 • Halina Skibińska (1988)

Złoty Krzyż Zasługi:

 • Wirosława Barszczewska (1983)
 • Daniela Niemiec (1984)
 • Paweł Minda (1984)
 • Joanna Romańczuk (1985)
 • Helena Recknagel (1987)
 • Danuta Tomasik (1988)
 • Halina Szczygieł (1989) 

Srebrny Krzyż Zasługi:

 • Leokadia Karbownik (1984)
 • Danuta Walkowiak (1985)
 • Teresa Drab (2003)

Medal „za zasługi dla miasta Słupska”:

 • Halina Skibińska (1983)
 • Krystyna Anuszkiewicz (1984)
 • Zofia Szeibelis (1984)
 • Franciszka Hurec (1985)
 • Paweł Minda (1987)

Brązowy Krzyż Zasługi:

 • Kazimierz Lisiecki (2003)
 • Lucyna Sroczyńska (2004)
 • Hanna Drozdowicz (2005)
 • Elżbieta Szymanowicz (2005)

Nagroda ministra oświaty i wychowania:

 • Wirosława Barszczewska (1975)

Nagroda ministra edukacji narodowej:

 • Wirosława Barszczewska (1983)
 • Wanda Urbaniak (1987)
 • Teresa Drab (1990)

Medal Komisji Edukacji Narodowej:

 • Wirosława Barszczewska (1983)
 • Janina Wojtowicz (1986)
 • Teresa Drab (1992)
 • Hanna Drozdowicz (2003)
 • Lucyna Sroczyńska (2003)
 • Maria Jakóbik (2004)
 • Jolanta Kołtuniak (2004)
 • Bożena Bednarczyk (2005)
 • Kazimierz Lisiecki 2007

Medal „za zasługi dla województwa Słupskiego”:

 • Zofia Pewińska (1982)
 • Łucja Zając (1983)
 • Wirosława Barszczewska (1986)
 • Janina Wojtowicz (1987)
 • Aldona Laskowska (1988)
 • Wanda Urbaniak (1989)

Nagroda kuratora oświaty:

 • Wirosława Barszczewska (1983)
 • Daniela Niemiec (1983)
 • Janina Wojtowicz (1986)
 • Walentyna Zarobny (1995) 
 • Krzysztof Gałka (1996)
 • Jolanta Kołtuniak (2002)
 • Kazimierz Lisiecki (2003)
 • Magdalena Walkowiak (2004)

Nagroda inspektora oświaty i wychowania:

 • Paweł Minda (1983)
 • Helena Recknagel (1984)
 • Krystyna Anuszkiewicz (1984)
 • Teresa Okrzeja (1985)
 • Ksawera Garbicz (1985)
 • Alicja Cięciwa (1986)
 • Aldona Laskowska (1986)
 • Halina Skibińska (1988)
 • Wirosława Barszczewska (1988)

Nagroda Prezydenta Miasta Słupska:

 • Hanna Drozdowicz (1999)
 • Jolanta Kołtuniak (2000)
 • Barbara Pieślak (2000)
 • Teresa Drab (2001)
 • Kazimierz Lisiecki (2001)
 • Maria Jakóbik (2002)
 • Lucyna Sroczyńska (2002)
 • Magdalena Walkowiak (2002)
 • Lucyna Sroczyńska (2004)
 • Małgorzata Warmińska (2004)
 • Bożena Bednarczyk (2005)
 • Maria Jakóbik (2005)

Znani absolwenci: 

 • Bożena Bednarczyk – nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku (do 2012)
 • Krystyna Droździał – Szelest – profesor UAM w Poznaniu, konsultantka języka angielskiego w MEN
 • Ryszard Dzikowski – właściciel piekarni i ciastkarni
 • Andrzej Gross – dziennikarz słupskiej telewizji kablowej „Vectra” Marek Huczyk – aktor Teatru „TĘCZA”
 • Małgorzata Judkowiak – chirurg dziecięcy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, w Słupsku
 • Karolina Kwaśniewska – adwokat (miejsce zamieszkania – Poznań)
 • Małgorzata Lenart – właścicielka Wydawnictwa „Lenart” w Głobinie
 • Wiktoria Micyk – nauczyciel mianowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku (do 2012)
 • Roman Pawlaczyk – szef działu muzycznego i studia nagrań Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku, kompozytor, animator aż sześciu tzw. Szkółek koncertowo – wokalnych i zespołów  rockowych
 • Barbara Pieślak – nauczyciel mianowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku, trener karate DŻIU – RIU
 • Jolanta Szczerbaty z d. Ufa – właścicielka Zakładu Krawieckiego „Żanna” w Kobylnicy, „matka chrzestna” hali sportowej przy Zespole Szkół w Kobylnicy
 • Magdalena Walkowiak – nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku (do 2012)
 • Walentyna Zarobny – nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku
 • Bogumiła Zongollowicz – dziennikarka, autorka kilku tomików poezji, obecnie zamieszkała w Melbourne, w Australii.

Wszystko co pierwsze w kronice