Skład Rady Rodziców 2019/2020

  • Drukuj
 
1. Przewodniczący:  Podlipna Anna
 
2. Z-ca przewodniczącej: Czarnul Daniel
 
3. Skarbnik: Uzar Aleksandra