Przekazanie sprzętu komputerowego w ramach programu Granty
PPGR – wsparcie dla rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU – Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.


Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że od dnia 12 grudnia br. w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku rozpoczynamy wydawanie sprzętu komputerowego zgodnie z harmonogramem w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

W celu sprawnego wydania sprzętu bardzo prosimy o Państwa obecność we wskazanych terminach zgodnie z powyższym harmonogramem. Prosimy również o przygotowanie dowodu tożsamości.

L.pNazwiska wnioskodawców zaczynające się na litery:Termin i godziny odbioru sprzętu
1od A do Dob12.12.2022 godz: 9-14
2od Dol do Kar13.12.2022 godz: 9-14
3od Kas do Mar14.12.2022 godz: 9-14
4od Mat do Prze15.12.2022 godz: 9-14
5od Przy do Szcz16.12.2022 godz: 9-14
6od Sze do Wy19.12.2022 godz: 9-14
7od Z do Ż20.12.2022 godz: 9-14

UWAGA!!!!

 1. Sprzęt komputerowy będzie wydany osobie, która składała oświadczenie umożliwiające udział
  w projekcie wg Załącznika nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu.
 2. Dziecko, które od listopada 2021 r., tj.: od momentu złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego
  oświadczenia (Załącznik nr 7) do dnia wydania sprzętu uzyskało pełnoletność, jest zobowiązane podpisać
  umowę we własnym imieniu i odebrać sprzęt osobiście. Również ww. osoba musi wypełnić Załącznik nr
  8 – Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność i dostarczyć w dniu odebrania
  sprzętu (proszę o wydrukowanie w kolorze lub istnieje możliwość wypełnienia na miejscu). Druk do
  pobrania.
 3. W sytuacjach, kiedy rodzic lub pełnoletnie dziecko nie będzie mogło odebrać komputera
  w wyznaczonym terminie proszę o kontakt telefoniczny do Wydziału Edukacji w celu ustalenia innego
  terminu odbioru.
  tel: 59 8488 322

  dokumenty do pobrania: