Pielęgniarka

Pielęgniarka szkolnaPani Wiktoria Bicimirska
DzieńGodziny pracy
Poniedziałek————
Wtorek8:00-15:35
Środa————
Czwartek8:00-15:35
Piątek————

Opieka sprawowana przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania

Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania obejmuje opieką dzieci w wieku od 6 roku życia do 18/19 roku życia. Sprawując profilaktyczną opiekę nad uczniami, pielęgniarka zapewnia dostępność do świadczeń od poniedziałku do piątku w wymiarze czasu odpowiadającym liczbie uczniów oraz stosownym do zrealizowania czynności zgodnych z planem pracy. Pielęgniarka szkolna realizuje świadczenia profilaktyczne w środowisku nauczania i wychowania lub w zakładzie opieki zdrowotnej (w sytuacji, gdy na terenie szkoły nie ma gabinetu profilaktycznego).

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę obejmuje w szczególności:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
  • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym i opieka pielęgniarska nad uczniami objętymi tym postępowaniem,
  • organizowanie profilaktycznych badań lekarskich,
  • współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych,
  • udzielanie pomocy w przypadkach nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej, promowanie zdrowia,
  • czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej,
  • prowadzi grupową profilaktykę fluorkową w klasach I – VI szkoły podstawowej, udzielaną w roku szkolnym.

W razie wypadku urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodującego zagrożenie życia podopiecznego/ucznia, pielęgniarka ma prawo wezwać zespół ratownictwa medycznego.