Samorząd uczniowski

PrzewodniczącyJakub Grabowski kl. VIII C
ZastępcaTomasz Moszczyński kl. VIII A
SekretarzJonatan Froehlich kl. 7 A
CzłonkowieKornelia Sawicka kl. VIII C
Marcel Malinowski kl. VIII C
Antonina Węchnicka kl. VIII A
Monika Sztajerwald kl. VII A