Świetlica szkolna

Opiekunowie świetlicy szkolnej:
Pani Marta Kałużna
Pani Urszula Olender
Pani Barbara Pieślak
Pani Dorota Tuzinek
Pani Małgorzata Yavuz
Pani Magdalena Ciecieląg
DzieńGodziny pracy
Poniedziałek6:30-16:30
Wtorek6:30-16:30
Środa6:30-16:30
Czwartek6:30-16:30
Piątek6:30-16:30
 • Nabór do świetlicy dokonuje się poprzez wypełnienie podania do świetlicy szkolnej i złożenie jej u wychowawcy świetlicy.
 • Sala świetlicowa jest wyposażona w sprzęt audiowizualny, zabawki, gry, pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć oraz pomysłowo udekorowana
 • Dzieci zapisane do świetlicy uczestniczą w bogatej ofercie cyklicznych zajęć (zajęcia taneczno-ruchowe, teatralno-recytatorskie, plastyczne, kulinarne, spotkania z ciekawymi ludźmi, itp.).
 • Wychowawcy świetlicy dbają o zapewnienie dzieciom należytej opieki, pomagają w odrobieniu lekcji, organizują czas wolny poprzez ciekawą ofertę zajęć i wycieczek edukacyjnych.
 • Uczniowie uczęszczający do świetlicy biorą udział w  konkursie – Świetlik na medal.

W świetlicy realizowane są następujące rodzaje zajęć:

 • zajęcia plastyczno-techniczne
 • zajęcia czytelnicze
 • zajęcia taneczno-muzyczne
 • zajęcia multimedialne
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • zajęcia relaksacyjne i socjoterapeutyczne
 • odrabianie zadań domowych
 • gry i zabawy edukacyjne
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • imprezy integracyjne