Psycholog

Psycholog szkolny
DniGodziny pracy
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

Psycholog w szkole zajmuje się pomocą uczniom, którzy mają różnego rodzaju kłopoty. Mogą to być zarówno trudności w nauce, jak i problemy z grupą rówieśniczą, trudne relacje rodzinne czy uporanie się z traumatycznym doświadczeniem, jak np. śmiercią bliskiej osoby. Psycholog szkolny interweniuje w kryzysowych sytuacjach, dając dziecku emocjonalne i psychologiczne wsparcie, oraz szukając dróg wyjścia z sytuacji. Zadaniem tego specjalisty jest również prowadzenie warsztatów oraz zajęć z uczniami, na których omawiane są ważne dla nich zagadnienia. Psycholog szkolny dokonuje też diagnozy indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia, prowadzi doradztwo w zakresie dalszych ścieżek edukacji czy wyboru zawodu. Współpracuje też ze szczególnie uzdolnionymi uczniami. Z pomocy psychologa szkolnego skorzystać mogą też nauczyciele i rodzice/opiekunowie dziecka.

 Problemy, z jakimi zgłasza się do psychologa to m.in.:

  • kłopoty z nauką,
  • przedłużający się okres złego samopoczucia, przygnębienia, poczucia winy,
  • problemy w domu,
  • kłótnie z rodzicami, rodzeństwem,
  • nieumiejętność dogadania się z kolegami z klasy,
  • doświadczenie traumatycznego wydarzenia,
  • poczucie samotności, wyobcowania,
  • lęk przed chodzeniem do szkoły,
  • padnięcie ofiarą wymuszeń, przemocy ze strony innych uczniów.